WESPRZYJ NAS!!!!! PRZEKAŻ 1% PODATKU NA STOWARZYSZENIE PRZYJAZNA DŁOŃ

Zachęcamy do wsparcia działalności naszego Stowarzyszenia przekazując 1% podatku.

W załączeniu roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015, przesłane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Sprawozdanie za rok 2016, zgodnie z ustawą, zostanie wysłane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 15 lipca 2017 roku.