zapytanie ofertowe świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach projektu „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach projektu „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1068259