nowa oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE:

świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach projektu „Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079738