Wsparcie w środowisku

 

Program Wsparcie w środowisku dla osób chorych psychicznie rusza ponownie 16 maja 2017.

W ofercie programu mamy:

* konsultacje specjalistyczne z psychologiem lub z psychoterapeutą

*psychoterapię indywidualną

*psychoterapię grupową

*warsztaty dla rodzin osób chorujących z elementami psychoedukacji.

Kontakt:

Punkt informacyjny działający na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. T. Bilikiewicz

w każdy czwartek w godzinach 10.30-13.30. klub pacjenta bud. 17

 

Tel. +48 661 017 183 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-11.30

 

 

Program realizowany jest do 31 grudnia 2017 i obejmuje mieszkanców Gdańska.

koordynator programu Anna Strojna

ulotka do pobrania poniżej

 

 

 

Stowarzyszenie od 2013 roku, przy współpracy z Miastem Gdańsk, realizuje dwa programy wsparcia w środowisku dla osób chorujących psychicznie. Programy Wsparcie w środowisku dla opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi zagrożonych uzależnieniem oraz wsparcie w środowisku dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym zagrożonych uzależnieniem jest elementem rozszerzenia oferty wsparcia i rehabilitacji dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin, o wielospecjalistyczna pomoc, świadczoną pozainstytucjonalnie bezpośrednio w środowisku życia osób chorujących.

 

Realizacja programu wpisuje się w założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015.W jednym ze swoich trzech głównych celów ma zapisane – zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

 

Podmiotami powołanymi do realizacji programu są między innymi samorządy województw, powiatów i gmin.

 

Podstawowe cele programu to *zintegrowanie działań w środowiskowym wsparciu, *dostępność i profesjonalnej pomocy, *działania zmierzające do rehabilitacji społecznej i wspieranie zdrowienia osób chorujących psychicznie. 

 

 

Oferujemy:

 

  • konsultacje specjalistycznej
  • lekarz psychiatra
  • psycholog
  • terapeuta uzależnień
  • radca prawny
  • pracownik socjalny
  • grupa terapeutyczna dla osób z podwójnym rozpoznaniem; choroby psychicznej i uzależnienia
  • uczestnictwo w grupie poprzedza konsultacja wstępna
  • warsztaty dla rodzin osób chorujących (z elementami psychoedukacji i grupy wsparcia)

 

Punkt informacyjno – konsultacyjny udziela informacji o możliwościach i formach uzyskania pomocy, oraz prowadzi zapisy na konsultacje, działa codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 16.00

tel. 58 739 67 25

email: przyjazna.dlon@gmail.com

www.facebook.com/przyjaznadlon1

Gg 46698557

 

Program realizowany do 31 grudnia 2014

 

koordynator programu Anna Strojna