Sprawozdanie finansowe i merytoryczna z działalności Stowarzyszenia za rok 2019 - 1% OPP

W załączeniu roczne sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności  Stowarzyszenia Przyjazna Dłoń jako organizacji pożytku publicznego za rok 2019, przesłane do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W tym roku ze względu na pandemię termin  składania sprawozdań został wydłużony do 30 października 2020.