Centrum Samopomocy Przyjazna Dłoń

CS „Przyjazna Dłoń” to miejsce, w którym można skorzystać z różnych form wsparcia, mających na celu poprawę funkcjonowania społecznego osób, które w trakcie swojego życia doświadczyły kryzysu psychicznego.

 

W ramach CS „Przyjazna Dłoń” prowadzone są następujące zajęcia:

 

  • Grupy Samopomocy - Dzięki uczestnictwu w grupach samopomocowych uczestnicy, którzy doświadczyli podobnych sytuacji życiowych mogą wymienić się doświadczeniami i sposobami radzenia sobie w danych sytuacjach. Dodatkowo grupy samopomocowe zapewniają świadomość, że uczestnik nie jest osamotniony w swoim problemie i można sobie z nim poradzić. Jednocześnie grupy samopomocowe wzmacniają poczucie kontroli i sprawstwa.
  • Warsztaty Umiejętności Społecznych – polegające na  Wypracowaniu i rozwijaniu umiejętności społecznych, redukcji lęku społecznego, wzrostu samodzielności i zaradności życiowej.
  • Terapia indywidualna – forma rehablitacji polega na nawiązaniu relacji leczącej w kontakcie pacjent – terapeuta. Głównym efektem terapi indywidualnej z osobami chorującymi psychicznie jest przeciwdziałanie nawrotom ostrej fazy choroby, oraz poradzenie sobie z traumatycznymi doświadczeniami psychoz.
  • Terapia grupowa – forma rehabilitacji, której celem jest dowiedzenie się przez uczestników w jaki sposób reagują na innych ludzi i w jaki sposób inni widzą ich. Istotne jest, że uczestnicy doświadczają tego w bezpiecznych warunkach zamkniętej grupy terapeutycznej.
  • wyjścia kulturalno-rekreacyjne - wyjścia do placówek kulturalnych i rekreacyjnych

  

Projekt Centrum Samopomocy „Przyjazna Dłoń” finansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

Jak zostać uczestnikiem programu

 

Uczestnikami CS „Przyjazna Dłoń” moga zostać osoby zamieszkujące województwo pomorskie, które posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tytułu 02-P. W celu poznania szczegółów oferty prosimy o kontakt pod numerem  58 739 67 25 ( Punkt Informacyjno-Konsultacyjny), albo 58 341 10 83 ( Środowiskowy Dom Samopomocy)

 

Koordynator projektu – Rafał Dintar

 

 

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia