Gdański model deinstytucjonalizacji

 

           

 

Od 2 października 2017 roku Stowarzyszenie "Przyjazna Dłoń" realizuje  w partnerstwie program

„Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi” (numer projektu: POWR.04.01.00-00-DI10/17).

Projekt jest odpowiedzią na brak rozwiązań systemowych w Gdańsku opartych na modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych oraz ograniczoną kompleksowość usług i dostępność zróżnicowanych form leczenia psychiatrycznego. Odpowiada na potrzebę stworzenia spójnego systemu pomocy środowiskowej na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez koordynację różnych form opieki i pomocy w celu zapewnienia wielostronnej, zintegrowanej i dostępnej pomocy specjalistycznej oraz innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku społecznym (w tym rodzinnym, zawodowym, edukacyjnym). Projekt wpisuje się także w potrzebę zapewnienia wsparcia rodzinom i opiekunom osób z zaburzeniami psychicznymi, podniesienia świadomości społecznej dotyczącej zaburzeń psychicznych i profilaktyki zaburzeń.

Gdański Model prezentuje innowacyjne rozwiązania międzyresortowych, środowiskowych form leczenia i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin celem minimalizacji zjawiska częstej hospitalizacji oraz zakłada intensyfikację oddziaływań profilaktycznych w środowisku i motywowania osób chorujących do korzystania z otwartych, środowiskowych form wsparcia terapeutyczno-leczniczych. Obszar interwencji w Gdańskim Modelu obejmuje leczenie całodobowe oraz ambulatoryjne i środowiskowe formy wsparcia medycznego. Obszar integracji to rehabilitacja psychospołeczna i rehabilitacja edukacyjno-zawodowa. Elementy innowacyjne w Gdańskim Modelu, które scalają i koordynują usługi z obszarów interwencji i integracji to asystenci środowiskowi, zespoły diagnostyczne i standardy współpracy.

Program realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego .

 

Liderem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk

 

Partnerzy:

 

1. CZP Optimmed – Poradnia Zdrowia Psychicznego i Oddział Dzienny.
http://www.optimmed.pl/ tel. 570 398 090


2. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA – Punkt Informacyjno-Konsultacyjny, Klub Integracji Społecznej, mieszkania wspomagane.
http://wsparciewgdansku.pl/ tel. 787 960 860, tel. 577 772 838

3. Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi "Przyjazna Dłoń" – wsparcie Asystenta Środowiskowego, Środowiskowy Dom Samopomocy, mieszkania wspomagane, specjalistyczne usługi opiekuńcze, poradnictwo rodzinne.
http://przyjaznadlon.pl/, tel. 58 341 10 83

4. Fundacja Wspierania Rodzin "Przystań" – psychoterapia indywidualna i rodzinna
http://fwr-przystan.org/ tel. 505 034 567

 

Zgłoszenie do projektu następuje przez rejestrację telefoniczną pod numerem 570-398-090 i umówienie konsultacji z lekarzem psychiatrą.

 

 

 

 

 

W dniu 30.09.2020  roku zakończyła się realizacja umowy o dofinansowanie projektu pt.: „Gdański Model Deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi”. Utworzony w ramach projektu środowiskowy dom samopomocy w okresie trwałości finansowany jest ze środków Miasta Gdańska.

 

 

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia