Mieszkanie chronione

Mieszkanie chronione jest to miejsce zapewniające możliwość zamieszkania trzem kobietom z zaburzeniami psychicznymi na okres do 24 miesięcy. Dzięki zapewnieniu im miejsca pobytu w postaci mieszkania chronionego, opiece specjalistów i stworzeniu warunków do samodzielnego życia osoby te odzyskują pewność i wiarę w siebie.

 

Readaptują się do życia w społeczeństwie co w efekcie przynosi wiele pozytywnych skutków w walce z chorobą i zapobiegają jej nawrotom. 

 

Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym jest dostosowane do potrzeb poszczególnych mieszkanek i obejmować będzie w szczególności:

 

  • poradnictwo specjalistyczne,
  • naukę lub podwyższenie posiadanego poziomu sprawności w zakresie :samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych, pełnienia ról społecznych,
  • pomoc w realizacji kontaktów społecznych, zagospodarowaniu czasu wolnego, w tym z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym, ubieganie się o uzyskanie mieszkania;

 

 

Jak ubiegać się o pobyt w  mieszkaniu chronionym

 

  • osoby chętne prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem pod nr telefonu : 58 341 10 83, koordynator programu: Gabriela Domaradzka,
  • aby starać się o pobyt należy posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub skierowanie od lekarza psychiatry; wsparcie przeznaczone jest dla osób, które są mieszkańcami miasta Gdańsk
  • decyzje wydaje Centrum Pracy Socjalnej (właściwe dla aktualnego miejsca zamieszkania lub zameldowania), na podstawie opinii Komisji do Spraw Mieszkalnictwa Chronionego;

 

Wszelkie informacje można uzyskać

 tel: 58 341 – 10 – 83

 

Koordynator programu Gabriela Felicja – Domaradzka

 

 

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia