Oferta pracy Asystent środowiskowy

Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi Przyjazna Dłoń, będąc partnerem w projekcie Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku Asystent środowiskowy.

 

Zakres obowiązków:

Do głównych zadań asystenta środowiskowego w obszarze medycznym należy:

motywowanie do leczenia w celu zdrowienia,

towarzyszenie osobie z zaburzeniami psychicznymi w powrocie do zdrowia psychicznego, w procesie diagnozowania, leczenia i rehabilitacji;

wsparcie osoby z zaburzeniami psychicznymi w zakresie utrzymywania kontaktów z podmiotami zajmującymi się leczeniem,

wsparcie w uzgadnianiu i pilnowania terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,

monitoring regularnego przyjmowaniu leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,

monitoring procesu zdrowienia,

uczestnictwo w pracach Zespołu Diagnostycznego.

 

Do głównych zadań asystenta środowiskowego w obszarze psychospołecznym należy:

motywowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do podejmowania działań zmierzających do zwiększenia ich samodzielności oraz aktywności społecznej, np. wyjście z miejsca zamieszkania w celu nawiązywania kontaktów społecznych,

wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności w domu,

wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych,

wsparcie w utrzymaniu kontaktów z podmiotami zajmującymi się rehabilitacją społeczną,

wsparcie w uzyskiwaniu pomocy w ramach dostępnych świadczeń,

wsparcie w zakresie aktywnego udziału w życiu społecznym

wsparcie w zaspokajaniu potrzeb sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, towarzyskich, realizacji zainteresowań i pasji,

wsparcie w załatwianiu codziennych spraw, np. wizyty u fryzjera, w banku, dokonywanie zakupów,

wsparcie w dotarciu w wybrane miejsca.

 

Do głównych zadań asystenta środowiskowego w obszarze edukacyjno-zawodowym należy:

wspólna analiza sytuacji zawodowej i edukacyjnej,

motywowanie do podjęcia zatrudnienia i/lub dalszej edukacji,

wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy,

wsparcie w utrzymywaniu kontaktów z instytucjami pośrednictwa pracy.

 

Wymagania

1. Wykształcenie średnie i potwierdzone minimum 5 lat doświadczenia w pracy w obszarze zdrowia psychicznego.

lub

2. Wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna, resocjalizacja, medycyna oraz minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych, różnych trudności i zaburzeń psychicznych, zaburzeń osobowości i/lub rodzinami osób zmagających się z ww trudnościami.

3. Ukończenie Studium Asystenta Środowiskowego w wymiarze nie mniej niż 230 godzin (osoby które pozytywnie przejdą rekrutację będą miały zapewnioną możliwość bezpłatnego ukończenia).

 

4. Predyspozycje osobowościowe, motywacja i zainteresowania konieczne w pomaganiu osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom. Gotowość i chęć do przyswajania wiedzy i umiejętności praktycznych.

 

5.Mile widziane doświadczenie w różnych formach wsparcia środowiskowego dla osób chorujących psychicznie

 

Oferujemy

- pracę w profesjonalnym zespole przy realizacji innowacyjnego projektu

- możliwość bezpłatnych szkoleń

- zatrudnienie na umowę o pracę

- elastyczność co do wymiaru etatu

 

Oferty zawierające CV i list motywacyjny należy przesyłać mailem na adres przyjazna.dlon@gmail.com do dnia 15 września 2017. W tytule maila proszę podać asystent środowiskowy.

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia