Polityka Prywatności

Załącznik nr 12 do Polityki ochrony danych osobowych

Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń"

 

 

Administrator

 1. Polityka Prywatności ustala zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Państwa, tj. Użytkowników z serwisu internetowego http://przyjaznadlon.pl (zwanego dalej „Stroną”).
 2. Administratorem danych osobowychprzetwarzanych w związku z aktywnością Strony jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń" z siedzibą w Gdańsku (80-423), przy ul. Bolesława Chrobrego 56.
 3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@przyjaznadlon.pl lub pisemnie, na adres siedziby Administratora: ul. Bolesława Chrobrego 56,  80-423Gdańsk.

 

Cel i zakres zbieranych danych

 1. Administrator zbiera dane wyłącznie w minimalnym zakresie, w którym jest to niezbędne do zarządzania Stroną i zapewnienia sprawnego działania oferowanych w jej ramach funkcjonalności.
 2. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w tym
  w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach Strony, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
 4. Wszystkie informacje o Użytkownikach zbierane są automatycznie, z chwilą odwiedzenia przez nich Strony.Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę. Każdy może korzystać z niej anonimowo. Informacje statystyczne mogą być natomiast użyte do analizy zachowań Użytkowników w związkuz korzystaniem ze Strony i zbierania o nich danych demograficznych.
 5. Administrator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania przez nich ze Strony, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane mogą być do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze Strony, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi konkretnych osób.

 

Pliki cookie

 1. Strona w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Strony, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić Stronę w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Strony. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników.
 3. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej,z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony.

 

Uprawnienia Użytkownika

 1. Administrator zobowiązuje się do ochrony prywatności Użytkowników i przestrzegania stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności. Korzystając ze Strony, Użytkownik akceptuje zasady zawarte w przedstawionej Polityce Prywatności.
 2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo uzyskania kopii danych, a także prawo żądania sprostowania oraz – w określonych przypadkach – usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Administrator informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.

 

Partnerzy

 1. Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki umieszczone są na Stronie podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym, w zakresie wykorzystywania plików cookies) a Administrator nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

 

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia