Poszukujemy nowych pracowników psycholog, pedagog, terapeuta zajeciowy. Dołącz do naszego zespołu.

Stowarzyszenie na rzecz Osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń”,  będąc partnerem w projekcie Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi,  poszukuje kandydatów na stanowiska:

PSYCHOLOG

PEDAGOG

do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. (typ A)

 1. Obowiązki
 2. Tworzenie oraz realizacja indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego, mającego na celu rozwój umiejętności, rehabilitację oraz usamodzielnienie uczestników ŚDS
 3. Prowadzenie treningów funkcjonowania w codziennym życiu
 4. Prowadzenie treningów umiejętności interpersonalnych oraz rozwiązywania problemów
 5. Prowadzenie treningów umiejętności spędzania czasu wolnego
 6. Prowadzenie terapii ruchowej
 7. Realizowanie poradnictwa i psychoedukacji (w formie indywidualnej i grupowej)
 8. Utrzymywanie współpracy z rodzinami uczestników ŚDS
 9. Utrzymywanie współpracy z innymi jednostkami/organizacjami/instytucjami świadczącymi usługi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi
 10. Prowadzenie wymaganej dokumentacji

 

 1. Wymagania
 2. Wykształcenie wyższe, kierunek, tytuł magistra
 3. Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 4. Mile widziane doświadczenie w różnych formach pracy środowiskowej z osobami chorymi psychicznie.

 

 1. Oferujemy
 2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę , w wymiarze pełnego etatu lub 0,5 etatu,

od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.00 a 16.00, na okres realizacji projektu do 30 września 2020 roku.

 1. Poddawanie pracy merytorycznej regularnej superwizji.
 2. Regularne omawianie działań wspierająco – aktywizujących podczas cotygodniowych zebrań zespołu
 3. Możliwość współpracy ze Stowarzyszeniem przy realizacji pozostałych projektów.

 

Oferty zawierające CV i list motywacyjny należy przesyłać mailem na adres przyjazna_dlon@poczta.onet.pl

do dnia 18 czerwca 2019 roku.

W tytule maila proszę podać praca ŚDS

 

 

Stowarzyszenie na rzecz Osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń”,  będąc partnerem w projekcie Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi,  poszukuje kandydatów na stanowiska:

Terapeuta zajęciowy

do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (typ A)

 1. Obowiązki
 2. Tworzenie oraz realizacja indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego, mającego na celu rozwój umiejętności, rehabilitację oraz usamodzielnienie uczestników ŚDS
 3. Prowadzenie zajęć grupowych z zakresu rękodzieła i technik plastycznych
 4. Współprowadzenie pracowni gospodarstwa domowego (opieki nad dyżurami kulinarnymi i porządkowymi)
 5. Udział w organizacji i realizacji wyjść kulturalno – rekreacyjnych dla uczestników ŚDS
 6. Prowadzenie wymaganej dokumentacji

 

 1. Wymagania
 2. Wykształcenie co najmniej średnie i ukończenie szkoły terapii zajęciowej; tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego
  lub
  wykształcenie wyższe - studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych; tytuł licencjata
 3. Znajomość technik plastycznych i rękodzieła
 4. Co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
 5. Mile widziane doświadczenie w różnych formach pracy środowiskowej z osobami chorymi psychicznie.

 

 1. Oferujemy
 2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

od poniedziałku do piątku w godzinach między 8.00-16.00, na okres realizacji projektu do 30 września 2020 roku.

 1. Poddawanie pracy merytorycznej regularnej superwizji.
 2. Regularne omawianie działań wspierająco – aktywizujących podczas cotygodniowych zebrań zespołu.
 3. Możliwość współpracy ze Stowarzyszeniem przy realizacji pozostałych projektów.

 

Oferty zawierające CV i list motywacyjny należy przesyłać mailem na adres przyjazna_dlon@poczta.onet.pl

do dnia 18 czerwca 2019 roku.

W tytule maila proszę podać praca ŚDS

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia