Praca terapeuta zajęciowy

Stowarzyszenie na rzecz Osób z kryzysami psychicznymi „Przyjazna Dłoń” poszukuje osoby chętnej do pracy z osobami cierpiącymi z powodu chorób i zaburzeń psychicznych na stanowisku: TERAPEUTA ZAJĘCIOWY.

 

Wymagania:
1. -wykształcenie co najmniej średnie i ukończenie szkoły terapii zajęciowej; tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego
lub
wykształcenie wyższe - studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych; tytuł licencjata
2. Znajomość technik plastycznych i rękodzieła (mile widziana znajomość techniki witrażu)

3. Umiejętności interpersonalne zwłaszcza w zakresie nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, umiejętności przekazywania wiedzy
4. Predyspozycje osobowościowe, motywacja i zainteresowania konieczne w pomaganiu osobom z zaburzeniami psychicznymi. Gotowość i chęć do przyswajania wiedzy i umiejętności praktycznych.
5. Mile widziane doświadczenie w różnych formach wsparcia środowiskowego dla osób chorujących psychicznie


Oferujemy:
1. Pracę w środowiskowym domu samopomocy typu A na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu na stanowisku terapeuty zajęciowego od stycznia 2019r.
2. Możliwość współpracy w ramach innych zadań Stowarzyszenia – m.in. w realizacji zajęć terapeutycznych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych
3. Darmową superwizję pracy i zespołu prowadzoną przez certyfikowanego superwizora PTP


Do obowiązków terapeuty zajęciowego w Środowiskowym Domu Samopomocy będzie należało głównie:
1. Prowadzenie zajęć grupowych z zakresu rękodzieła i technik plastycznych
2. Współprowadzenie pracowni gospodarstwa domowego (opieki nad dyżurami kulinarnymi i porządkowymi)
3. Udział w organizacji i realizacji wyjść kulturalno – rekreacyjnych dla uczestników ŚDS
4. Udział w pracy zespołu aktywizująco – wspierającego ŚDS
5. Prowadzenie wymaganej dokumentacji realizowanej pracy
6. Udział w superwizjach zespołu
Oferty zawierające CV i list motywacyjny należy przesyłać mailem na adres: przyjazna_dlon@poczta.onet.pl

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia