Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób chorujących psychicznie

Od 2004 roku Stowarzyszenie, przy współpracy z MOPR w Gdańsku realizuje program świadczenia specjalistycznych usług dla osób chorych psychicznie w miejscu ich zamieszkania.

 

Program jest skierowany do osób chorujących psychicznie, które wymagają wsparcia w procesie leczenia i rehabilitacji, aktywizacji w funkcjonowaniu społecznym oraz rodzinnym, pomocy w czynnościach dnia codziennego oraz organizacji czasu wolnego.

 

Przystępując do realizacji programu specjalistycznych usług opiekuńczych wprowadziliśmy oprócz usług opiekuńczych nowatorskie formy opieki w postaci zajęć terapeutycznych i konsultacji indywidualnych. Służyło to lepszemu dostosowaniu pomocy do potrzeb uczestników programu, w zależności od ich stanu zdrowia i poziomu funkcjonowania życiowego i społecznego.

Nasze dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu programu specjalistycznych usług opiekuńczych jest gwarancją ciągłości i wysokiej jakości świadczonej pomocy.

 

 

Jak zostać uczestnikiem programu?

 

Zlecenie na usługi opiekuńcze otrzymane od lekarza psychiatry  należy złożyć w Centrum Pracy Socjalnej, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby starającej się o przyznanie specjalistycznych usług. (wzór zlecenia)

Decyzja o przyznaniu usług i ewentualnej formie realizacji podejmowana jest po konsultacji lekarza psychiatry współpracującego ze Stowarzyszeniem.

 

 

Program obejmuje tylko mieszkańców Gdańska.

 

Wszelkie informacje można uzyskać

 tel: 58 341 – 10 – 83

 

koordynator programu Anna Strojna

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia