Wsparcie w środowisku

Program Wsparcie w środowisku dla osób chorych psychicznie i ich rodzin wznowił działanie 12 września 2018 roku.

 

Program bedzie realizowany  do końca 2020 roku.

Formy wspatcia

 • konsultacje specjalistyczne z psychologiem lub z psychoterapeutą
 • psychoterapię indywidualną
 • psychoterapię grupową
 • warsztaty dla rodzin osób chorujących z elementami psychoedukacji.
 • konsultacje rodzinne

Aby otrzymać wsparcie nalezy skontaktować się z nami przez:

 • Punkt informacyjny działający na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. T. Bilikiewicz

w każdy czwartek w godzinach 10.30-13.30. klub pacjenta bud. 17

 

 • Tel. +48 661 017 183 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-13.30

 

Program skierowany do mieszkańców Gdanska.

 

koordynator programu Anna Strojna

ulotka do pobrania poniżej

 

 

Program Wsparcie w środowisku dla osób chorych psychicznie rusza ponownie 16 maja 2017.

W ofercie programu mamy:

* konsultacje specjalistyczne z psychologiem lub z psychoterapeutą

*psychoterapię indywidualną

*psychoterapię grupową

*warsztaty dla rodzin osób chorujących z elementami psychoedukacji.

Kontakt:

Punkt informacyjny działający na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. T. Bilikiewicz

w każdy czwartek w godzinach 10.30-13.30. klub pacjenta bud. 17

 

Tel. +48 661 017 183 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30-11.30

 

 

Program realizowany jest do 31 grudnia 2017 i obejmuje mieszkanców Gdańska.

koordynator programu Anna Strojna

ulotka do pobrania poniżej

 

 

 

Stowarzyszenie od 2013 roku, przy współpracy z Miastem Gdańsk, realizuje dwa programy wsparcia w środowisku dla osób chorujących psychicznie. Programy Wsparcie w środowisku dla opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi zagrożonych uzależnieniem oraz wsparcie w środowisku dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym zagrożonych uzależnieniem jest elementem rozszerzenia oferty wsparcia i rehabilitacji dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin, o wielospecjalistyczna pomoc, świadczoną pozainstytucjonalnie bezpośrednio w środowisku życia osób chorujących.

 

Realizacja programu wpisuje się w założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015.W jednym ze swoich trzech głównych celów ma zapisane – zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

 

Podmiotami powołanymi do realizacji programu są między innymi samorządy województw, powiatów i gmin.

 

Podstawowe cele programu to *zintegrowanie działań w środowiskowym wsparciu, *dostępność i profesjonalnej pomocy, *działania zmierzające do rehabilitacji społecznej i wspieranie zdrowienia osób chorujących psychicznie. 

 

 

Oferujemy:

 

 • konsultacje specjalistycznej
 • lekarz psychiatra
 • psycholog
 • terapeuta uzależnień
 • radca prawny
 • pracownik socjalny
 • grupa terapeutyczna dla osób z podwójnym rozpoznaniem; choroby psychicznej i uzależnienia
 • uczestnictwo w grupie poprzedza konsultacja wstępna
 • warsztaty dla rodzin osób chorujących (z elementami psychoedukacji i grupy wsparcia)

 

Punkt informacyjno – konsultacyjny udziela informacji o możliwościach i formach uzyskania pomocy, oraz prowadzi zapisy na konsultacje, działa codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 16.00

tel. 58 739 67 25

email: przyjazna.dlon@gmail.com

www.facebook.com/przyjaznadlon1

Gg 46698557

 

Program realizowany do 31 grudnia 2014

 

koordynator programu Anna Strojna

Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Wysoki kontrast
Wysoki kontrast
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Resetuj ustawienia